Batteridrift rollers

Flyttar cirkulära föremål med en diameter på minst 60 cm. Till exempel pappersrullar, fordon och kabeltrummor.

Med uppladdningsbara batterier kan Easy Mover användas där tryckluft inte är lämplig eller tillgänglig.

E_1500A

E1500

Hanterar: Pappersrullar, fordon och kabeltrummor
Kapacitet: < 25 ton
Vikt:
34 kg
Dragkraft: 1500 kp
Maximal hastighet: 12 m/min
Elektriskmotor: DC 24 Volt
Batteri: Lead-acid
Batteriladdare: 240 Volt 24V, 10A


E_1500A

E800A

Hanterar: Pappersrullar, fordon och kabeltrummor
Kapacitet: < 10 ton
Vikt:
34 kg
Dragkraft: 800 kp
Maximal hastighet: 21 m/min
Elektriskmotor: DC 24 Volt
Batteri: Lead-acid
Batteriladdare: 240 Volt 24V, 10A


E_1500A

RE1500

Hanterar: Tåg och fordon
Kapacitet:  < 50-100 ton
Vikt:
34 kg
Dragkraft: 1500 kp
Maximal hastighet: 12 m/min
Elektriskmotor: DC 24 Volt
Batteri: Lead-acid
Batteriladdare: 240 Volt 24V, 10A